Behandla artros och ländryggssmärta direkt i mobilen

Smärta, stelhet och minskad rörlighet i leder kan ha stor påverkan i vardagen. Artros i exempelvis höft eller knä
är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, och försämras ofta med tiden. Samtidigt är ledsmärta i ländryggen en
av Sveriges vanligaste sjukskrivningsorsaker. Men med rätt behandling vid rätt tidpunkt kan man minska smärtan
och få tillbaka ett aktivt liv.

Vad är Joint Academy?

Joint Academy erbjuder digital behandling för artros och ländryggssmärta.
Behandlingen erbjuds via app och finns tillgänglig var och när du vill.

Patientavgift: 0kr.

Så kommer du igång

1. Uppge ditt mobilnummer här

2. Ladda ner appen via SMS
3. Logga in säkert med BankID
4. Få kontakt med en fysioterapeut
5. Påbörja din behandling