Lämna ett svar

2 People wrote to us:

Patrik är noggrann och effektiv i sin bedömning av problemområdet för att utesluta andra orsaker till smärta. Samtidigt som jag fick en lyckad behandling tittade han även över mitt träningsupplägg och gav bra tips och övningar som kommer hjälpa mig framåt i min löpträning och förhoppningsvis undvika fler problem.

28 mars 2022

Partik har en förmåga att se helheten i sina patienters hälsa. När jag fick min behandling hjälpte han till med den fysiska problematiken, men jag fick även vägledning i den mentala delen för att ta hand om min hälsa på bästa sätt.

25 mars 2022